בית > מוצרי החברה > פיתוח עסקי לשווקי האו״ם והבנק העולמי

תכנון מפורט של כלל מערכות ואמצעי האבטחה .
כתיבת פק״מים ונהלי אבטחה.
הכנת מפרטי מכרז וסיוע בבחירת קבלנים.
ביצוע פיקוח עליון על העבודות וההתקנות בשטח.
פיקוח ואישור קבלת מערכות אבטחה.
הכשרת צוות אבטחה
בקרה ופיקוח לאחר קבלת הרישיונות להפעלת החווה .
ליווי צמוד בעבודה מול היק״ר לאורך כל תהליך קבלת רישיון ה GSP