​אפיון וכתיבת תפיסת האבטחה בגבולות ארגנטינה 

 מתן מענה תפיסתי חדש לאתגר אבטחת המעברים בגבולה הצפוני של ארגנטינה במסגרת שיתוף פעולה בין מדינת ישראל לבין ארגנטינה.