הגנת שיירות 

מתן מענה תפיסתי לחטיבת כוחות השלום של האו״ם בתחום הגנת שיירות אזרחיות הכולל : אפיון האתגר המבצעי/אזרחי, כתיבת תפיסה (CONOPS) ואישורה במטה האו״ם בניו יורק וניהול רכש טכנולוגיות רלוונטיות.