מפת הגעה

יצירת קשר

Copyright © 2019

הגנת כוחות באמצאות טכנולוגיה

יעוץ ואינטגרציה עבור משרד הביטחון וחטיבת כוחות השלום של האו״ם בפיילוט ייחודי שתכליתו- הגנת כוחות שמירת שלום באמצעות טכנולוגיה הכולל יעוץ לסיב״ט ולראש חטיבת כוחות השלום של האו״ם, יישום שיטת ההפעלה בשטח, כתיבת SOP מלא עבור מפקדת כוחות האו״ם בבנגי והכשרת כלל הגורמים הרלוונטיים.

  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube Social  Icon