הגנת כוחות באמצאות טכנולוגיה

יעוץ ואינטגרציה עבור משרד הביטחון וחטיבת כוחות השלום של האו״ם בפיילוט ייחודי שתכליתו- הגנת כוחות שמירת שלום באמצעות טכנולוגיה הכולל יעוץ לסיב״ט ולראש חטיבת כוחות השלום של האו״ם, יישום שיטת ההפעלה בשטח, כתיבת SOP מלא עבור מפקדת כוחות האו״ם בבנגי והכשרת כלל הגורמים הרלוונטיים.