במסגרת פיתוח עסקי לאו״ם והבנק העולמי , מספקת הקבוצה את השירותים הבאים :

 

​​✯ פיתוח עסקי וחדירה לשווקי האו״ם (באמצעות חברת בת B4P RESEARCH)

+ניהול וביצוע פרויקטים באזורים מאתגרים בעולם .

+ליווי תהליכי רכש והתקשרות מול האו״ם על שלוחותיו.
✯ כתיבת מענה למכרזים באו״ם .
✯ פיתוח טכנולוגיות /פתרונות מותאמים לצרכים באו״ם .
✯ ייעוץ בניהול מו״מ מול ארגוני האו״ם