ביצוע פרויקטים מורכבים בעולם

הניסיון הייחודי של החברה  ועובדיה  בארץ ובעולם בתחום הביטחון מאפשר לה ליצור פתרונות ייחודיים המשלבים טכנולוגיה, ידע וניסיון ביצועי בהובלת פרויקטים בתחומי הגנת גבולות, אבטחת מתקנים, אבטחת תעופה, תשתיות קריטיות , קהילות יהודיות .
במסגרת השירות בביצוע פרויקטים מורכבים ושירותי הייעוץ , החברה מספקת את השירותים הבאים :


✯ ביצוע פרויקטים על כל שלביהם Turn Key
✯ ביצוע סקרי סיכונים
✯ כתיבת תפיסות אבטחה בכפוף לרגולציות מקומיות ובינלאומיות .
✯ כתיבת מדיניות ונהלי אבטחה
✯ תכנון מפורט לפריסת אמצעי אבטחה
✯ הכשרת ותרגול מערכי אבטחה
✯ מוכנות לחירום אזרחית
✯ מניעת אובדן